Hoppa till innehåll
Hem » Villkor

Villkor

Föreningen Östervåla Strongfit (Organisationsnummer xx)

Köpvillkor

1. Avtalstiden anges som start och slutdatum vid tecknande av kort, dvs från det datum när man tänkt utnyttja sitt kort första gången tills det datum kortet löper ut.

2. Betalning sker via kortbetalning på hemsidan eller i app.

3. Uppsägning av avtalet under avtalstiden är ej möjlig.

4. Vid månadsbetalning är förfallodagen 30 dagar efter tecknat köp, autogiro dras den 1:a varje månad. 

5. Har månadsavgift ej betalats när förfallodatum passerats skickas en påminnelse. Medlemmen förbinder sig att omedelbart betala in det förfallna avtalsbeloppet och föreningen har möjlighet att begära påminnelseavgift på 50 kr. 

6. Betalda medlemskap återbetalas ej, förutom vid ångerrätt inom 14 dagar från köp. 

Medlemsvillkor

1. Medlemskapet är personligt och kan ej överlåtas. Det är förbjudet att släppa in obehöriga i lokalen om inte föreningens styrelse meddelar annat.

2. Föreningen Östervåla Strongfit friskriver sig härmed från allt ansvar vad gäller skada och eller förlust, som åsamkas medlem. Ev. olycksfall och skadeförsäkring på medlemmen ansvaras av medlemmen själv.

3. All träning sker på egen risk och på eget ansvar.

4. Vid oförutsedda händelser såsom sjukdom, skada, graviditet, tillfällig tjänstgöring på annan ort med mera kan göra att Östervåla Strongfits styrelse, efter ansökan, beviljar Dig ”att frysa medlemskapet”. Hur lång tid beslutas av föreningens styrelse.

5. Skador som uppkommer på lokal/utrustning p.g.a. slarv, oaktsamhet bekostas av den tränande.

6. Alla redskap och vikter skall återställas till sina ordinarie platser efter övningens slut.

7. Pass som bokats av medlemmen skall avbokas senast två (2) timmar innan passets start om medlemmen ej avser närvara. Vid utebliven närvaro från tre bokade pass så låses medlemmen från att boka fler pass. För att åter kunna boka pass betalas en straffavgift på 50 kr.

8. På grund av individens ansvar inom Östervåla Strongfit gäller 15-års gräns hos oss och från 14 år vid träning i målsmans sällskap.

9. Träningspass på Östervåla Strongfit kan komma att videofilmas eller fotograferas. Bild- och filmmaterial kan komma att användas på Östervåla Strongfits hemsida, Facebook, Instagram eller i annan form av marknadsföring. Ersättning utgår ej för sådant bruk. Kontakta info@ostervalastrongfit.se för att få en bild borttagen. 

10. Följs inte ovanstående punkter kan Östervåla Strongfits styrelse med omedelbar verkan stänga av en medlem från träning i lokalen.

Sekretesspolicy

Föreningen Östervåla Strongfit hanterar personuppgifter i enlighet med lagen. De personuppgifter som lagras eller kan lagras i de fall som tjänsten kräver det är namn, adress, mobilnummer, e-post, kön, födelsedatum, tid för inpassering och i vissa fall personnummer (för autogirohantering). I viss mån även andra uppgifter som medlemmen själv kan lägga upp i vårt bokningssystem och sociala medier med mera.

Dessa uppgifter lagras för att kunna kontakta våra kunder, kommunicera nyheter om vår verksamhet och tjänster, tillhandahålla bokningar av pass, sköta betalning, mäta och analysera medlemmars närvaro på olika typer av pass och open gym-tider, samt för att säkerställa att medlemmar kan utnyttja våra tjänster i allmänhet.

Du har rättighet att kräva att få veta vilken information vi lagrar om dig, få ta del av informationen, be om att få den rättad, eller att vi helt raderar de personuppgifter vi lagrat om dig. För att göra dessa saker skickar du ett mejl till info@ostervalastrongfit.se och ber om att vi gör den åtgärd du efterfrågar.